Jacqueline Snoek (2022)

Naar een groene toekomst

Ik heb ervoor gekozen om het thema duurzaamheid te verbeelden aan de hand van circulariteit. Door te werken met sluitende kringlopen en het gebruik van eindige grondstoffen te vermijden, voorkomen we uitputting van natuurlijke hulpbronnen.

Hoe beter we er in gaan slagen om de afvalstroom te verkleinen en materialen te hergebruiken, des te eerder kunnen we de klimaatveranderingen een halt toeroepen. Zo brengen we onze aarde in een opwaartse spiraal van ontwikkeling naar een groene toekomst.

Mijn ontwerp toont de aarde die als een vuurvogel uit haar eigen afvalberg herrijst en de weg omhoog vindt.

Om de expositie komend jaar weer te kunnen organiseren en te laten groeien, zijn we blij met elke donatie.